Camarasaurus

Včera v 7:51 | Viza |  Dinosauři
Lebka C. lentus
kredit: Wikimedia.org

> Dinosauria,
> Saurischia,
> Sauropodomorpha,
> Sauropoda,
> Camarasauridae,
= Camarasaurus supremus, C. grandis, C. lentus, C. lewisi

období: pozdní jura, 155 - 145 milionů let
rozšíření: Colorado, Utah, Wyioming, USA
délka: 15 - 23 metrů
 


O paleontologii

7. ledna 2018 v 16:45 | Viza |  Paleontologie
Na tomto blogu je mnoho informací, které velice úzce souvisí s fosíliemi, čili také jiným slovem, zkamenělinami, jenž jsou výzkumnými objekty paleontologie (z řec. palaios = prastarý; ontos = být; logos = věda). Slovo paleontologie bylo poprvé použito v r. 1822 redaktorem v odborném francouzském časopise, a význam slova byl vyjádřen v souvislosti "s vědou zabývající se vyhynulými organismy". Jedná se o vědu, která je velice často zaměňována s archeologií, zabývající se výhradně dějinami lidské společnosti - paleontologie však svým způsobem dosahuje do tohoto vědeckého oboru, jelikož se zajímá o historii lidské evoluce. Paleontologie zkoumá především historii vývoje života naší planety, představující vyhynulé organismy, zabývá se také jejím prostředím, v němž žily a zanikaly a zařazuje je do systematiky.

 Krásné Vánosauríny a Šťastný Nový Rex!

24. prosince 2017 v 0:01 | Viza |  O blogu

KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

přeje MossyPlains.blog.cz!

Jurský Park: Ztracený svět, M. Crichton

23. prosince 2017 v 12:39 | Viza |  Knihy, filmy a hry
autor: Michael Crichton
rok: 1995
originální název: The Lost World
počet stran: 416

Román Ztracený svět navazuje s několikaletým časovým odstupem na děj proslulého Jurského parku a líčí další vývoj projektu InGen. Ukazuje se, že ačkoli InGen zkrachoval a investoři, kteří vložili miliardy dolarů do ambiciózního podniku, vklady oplakali, je přece jen všechno trochu jinak. Dokonce i protagonista Jurského parku Ian Malcolm se uzdravil ze zranění způsobených tyrranosaurem, aby se znovu zapletl do dramatických dobrodružství s naklonovanými dinosaury. Spolu s ním a dalšími vědci prožijeme nebezpečná střetnutí se ztraceným světem.

Druhohory I., perm - trias

23. prosince 2017 v 10:13 | Viza |  Druhohory
Když se mluví o pravěku, většina lidí si ihned představí gigantická stvoření - dinosaury. Díky tomu se ve světě rozmohla představa velkých tvorů kráčející vyprahlou krajinou, na jejímž pozadí se tyčí obrovská hradba palmám podobných stromů, a nad jejich hlavami krouží siluety pterosaurů. Jenomže svět, ve kterém populární dinosauři žili, byl nejen velký, ale stejně tak složitý jako ten náš, možná ještě složitější. Dinosaurům patřila velká část druhohorního období zvané také mezozoikum, jenž na začátku i na konci ohraničovaly katastrofické události, z nichž jedna před 65 miliony lety způsobila jejich zánik a ukončila druhohorní éru.

Kam dál